Belmont מוצרי

ניהול טמפרטורת גוף המבוססת על טכנולוגיה לא פולשנית

הפתרון האופטימלי לטיפול בהיפותרמיה -CritiCool

לקריטיקול אלגוריתם חכם המחשב את טמפרטורת הליבה של המטופל ומבצע קירור הדרגתי ומדויק עד לטמפרטורה הרצויה שהוגדרה ע”י הצוות הרפואי.

מכשיר הקריטיקול מקבל משוב טמפרטורה רציף מהמטופל ומהמים הזורמים במלבוש (CureWrap) ומאפשר ויסות וניטור טמפרטורה אוטומטי.

מצב חימום מחדש מבוקר (Controlled Rewarming) מסייע בחימום המטופל ללא סיבוכים במהלך שלב רגיש זה.

CritiCool MINI- קריטיקול מיני

מערכת קריטיקול מיני מווסתת ומפקחת את טמפרטורת המטופל בצורה יעילה ומדויקת.

הטמפרטורה הרצויה מוגדרת מראש על ידי הצוות הרפואי עם מגוון רחב של אפשרויות לטמפרטורות המטרה-  מהיפותרמיה ועד נורמותרמיה.

גודלו הקומפקטי והנייד של ה- CritiCool MINI אידיאלי לשימוש באמבולנסים, מסוקים ובמחלקות השונות של בתי החולים.

הסוללה במכשיר מאפשרת ניוד וטיפול המשכי גם בהעברת מטופלים מהשטח לבית החולים ובתוך בית החולים עצמו.

במערכת קיים מפצל טמפרטורה מובנה המאפשר ניטור בשני מוניטורים שונים.

מלבוש CUREWRAP

מלבוש הCureWrap הוא חלק בלתי נפרד ממערכת הקריטיקול.

המלבוש דמוי החליפה מכסה את המטופל ונסגר ברצועות מיוחדות, המאפשרות פתיחה וסגירה קלות, לצורך טיפול ובדיקות שונות. כל זאת מבלי לפגוע בהמשך השימוש במלבוש או בטיפול הרציף עם מכשיר הקריטיקול.

צינוריות המים במלבוש מאפשרות זרימה קבועה ואחידה של המים בטמפרטורה שנקבעה וכך מגיעים לכל שטח פני הגוף המכוסה של המטופל.

אלון- Allon

מכשיר האלון הינו מערכת מהפכנית המווסתת את טמפרטורת הגוף של המטופל בכל שלבי הניתוח.

המערכת מבוססת על משאבת חימום המבוקרת על-ידי אלגוריתם. המשאבה מספקת מים חמים או קרים למלבוש ה ThermoWrap™  אשר עוטף את המטופל במהלך הניתוח.

טמפרטורת המים נקבעת על פי טמפרטורת המטופל בפועל וטמפרטורת היעד הרצויה שנקבעה על ידי הצוות הרפואי.

חיישני טמפרטורת ליבה וטמפרטורת העור מספקים משוב רציף ליחידה המרכזית במכשיר על מנת לשלוט על משאבת החימום ובכך גם על טמפרטורת המטופל.

הרופא המרדים בוחר את טמפרטורת הליבה הרצויה וה”אלון” עושה את כל השאר.

מלבוש THERMOWRAP

מלבוש ה-Thermo Wrap  הוא חלק בלתי נפרד ממערכת האלון.

המלבוש מגיע בשלל מידות וצורות על מנת להתאים למגוון הליכים כירורגיים.

המלבוש דמוי החליפה מכסה את המטופל ונסגר ברצועות לפתיחה מהירה, המאפשרות בקלות פתיחה וסגירה, לצורך טיפול ובדיקות שונות. כל זאת מבלי לפגוע בהמשך השימוש במלבוש או בטיפול הרציף עם מכשיר האלון.

צינוריות המים במלבוש מאפשרות זרימה קבועה ואחידה של המים בטמפרטורה שנקבעה וכך מגיעים לכל שטח פני הגוף המכוסה של המטופל.

טמפרטורת המים משתנה בהתאם למשוב מחיישני טמפרטורת הליבה והעור המחוברים לפציינט.